Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Όνομα Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Μαμάσης Κωνσταντίνος Leveraging Al algorithms on drones for the predictive maintenance of logistics hub assets.
Ρωσσίδης Ιωάννης Η επίδραση της Διαχείρισης Γνώσης στην αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Διοίκησης στο διεθνές περιβάλλον.
Βασιλάκης Χρυσοβαλάντης ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Νοήμονες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων για την πρόβλεψη εξέλιξης της τιμής αεροπορικών ναύλων.
Ασπρίδης Γεώργιος Η συμβολή των CSF (critical success factors) και των KPIs (key-performance indicators) στη βελτίωση της οργανωσιακής αποδοτικότητας της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.