Καθηγητές

Καθηγητές
Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Γκιάλας Ιωάννης Γενική Φυσική
Γκολφινόπουλος Σπυρίδων Διοίκηση και Τεχνολογία Περιβαλλοντικής Ποιότητας
Δημάκης Αριστοφάνης Μαθηματικά για Μηχανικούς
Δούνιας Γεώργιος Διοίκηση και λήψη αποφάσεων για μηχανικούς
Μίνης Ιωάννης Συστήματα Επιστήμης του Μηχανικού και της Διοίκησης
Πλατής Αγάπιος Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Αξιοπιστία Συστημάτων
Αναπληρωτές Καθηγητές
Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Αμπαζής Νικόλαος Πληροφορική
Γλύκας Μιχαήλ Διοίκηση Λειτουργιών
Καβάσαλης Πέτρος Πληροφορική
Κωνσταντέλου Αναστασία Διοίκηση Καινοτομίας
Λιάγκουρας Γεώργιος Οικονομική Ανάλυση
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Πειραματική Φυσική
Επίκουροι Καθηγητές (Μόνιμοι)
Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Δριβαλιάρης Δημοσθένης Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση
Επίκουροι Καθηγητές
Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Αλεξόπουλος Νικόλαος Mηχανική στερεού σώματος και σχεδιασμός
Κούτρας Βασίλειος Στοχαστική Μοντελοποίηση