Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδ. έτους 2022-2023

Printer-friendly version
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών και εξετάσεων

(Σεπτεμβρίου)
Από 05/09/2022 έως και 30/09/2022
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου
ορίζεται η
30η Σεπτεμβρίου 2022
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και
10/10/2022
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Από 03/10/2022 έως και 13/01/2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες
διακοπών των Χριστουγέννων από 24/12/2022 έως και

06/01/2023)
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών και εξετάσεων

χειμερινού εξαμήνου
Από 16/01/2023 έως και 10/02/2023
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων
μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον

κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για
την περίοδο ορίζεται η
10η Φεβρουαρίου 2023.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και
20/02/2023

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Από 13/02/2023 έως και 26/05/2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες
διακοπών του Πάσχα (16/04/2023) από 10/04/2023 έως και

23/04/2023)
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών και εξετάσεων εαρινού

εξαμήνου
Από 29/05/2023 έως και 23/06/2023
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων
μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον

κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για

την περίοδο ορίζεται η
23η Ιουνίου2023
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και
03/07/2023
Αργίες: 28/10/2022 Εθνική εορτή
• Τοπική εορτή:
Λέσβου (08/11, 17/02),
Χίου (11/11, 22/07),
Ρόδου (07/03, 14/11),
Σάμου (06/08,11/11),
Σύρου (13/11, 06/12),
Λήμνου (07/09, 08/10)
• 17/11/2022 Επέτειος Πολυτεχνείου
• 30/01/2023 Εορτή Τριών Ιεραρχών
• 27/02/2023 Καθαρά Δευτέρα
• 25/03/2023 Εθνική εορτή
• 01/05/2023 Πρωτομαγιά
• Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
• 05/06/2023 Εορτή Αγίου Πνεύματος