Απονομή Βραβείων Αριστείας στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Χρήστο Κυρικλίδη και Δημήτρη- Γεώργιο Μπακλαγή ως επιβράβευση για τα εξαιρετικά επιτεύγματα που επέτυχαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Printer-friendly version
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
BΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2016
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει  για δεύτερη χρονιά τη χορήγηση επτά βραβείων αριστείας σε έντεκα επιλεγέντες φοιτητές και επιλεχθείσες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Στόχος των βραβείων Αριστείας είναι η επιβράβευση εξαιρετικών διακρίσεων και επιτευγμάτων κατά την διάρκεια των σπουδών τους και συγκεκριμένα οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές σε συνέδρια με πρακτικά και γενικότερα η διεθνής αναγνώριση των έργων τους.
Τα Βραβεία απονέμονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία επικυρώθηκε η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Βραβείων για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο της προκήρυξης Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 μετά από εισήγηση των Κοσμητόρων των Σχολών.
Κατατέθηκαν 41 συνολικά συμμετοχές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (οι περισσότερες με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά) που προέρχονται από τα Τμήματα και των 5 Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τα βραβεία απονέμονται ως ακολούθως:
Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες:
  • Άντρη Ανδρονίκου του Νικολάου, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών- ΠΜΣ "Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας",  Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
  • Αναστάσιος Πετρόπουλος του Χρήστου, της Σχολής Θετικών Επιστημών-Τμήμα Μαθηματικών
  • Χρήστος Κυρικλίδης του Κωνσταντίνου, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης -Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης*
  • Πανωραία Πουλάκη του Νικολάου, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης -Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων*
* Το βραβείο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες απονέμεται από κοινού στους κκ Χρήστο Κυρικλίδη και Πανωραία Πουλάκη
Β. Προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες:
  • Δανάη Σακκά του Παύλου, της Σχολής Περιβάλλοντος-Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής *
  • Δέσποινα Τρασανίδου του Στεφάνου, της Σχολής Περιβάλλοντος-Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής *
  • Χρήστος Δομούζης του Κωνσταντίνου, της Σχολής Θετικών Επιστημών-Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
  • Δημήτριος-Γεώργιος Μπακλαγής του Γεωργίου, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης-Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης*
  • Κωνσταντίνος Κωσταρής του Στυλιανού, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων*
  • Δήμητρα Τσακού του Δημητρίου και Φωτεινή Σκαλίδη του Σπυρίδωνα, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Γεωγραφίας
* Το βραβείο της Σχολής Περιβάλλοντος για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες απονέμεται από κοινού στις κ Δανάη Σακκά και Δέσποινα Τρασανίδου. Ομοίως το βραβείο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης απονέμεται από κοινού στους κ Δημήτριο- Γεώργιο Μπακλαγή και Κωνσταντίνο Κωσταρή.
Επίσης, απονέμεται εύφημος μνεία στην φοιτήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος κ Χρυσούλα Σάρδη τουΝικολάου και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών κκ Στέφανο Γιασιράνη του Νικολάου και Κωνσταντίνα Ζαμπούλη του Νικολάου ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής- Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Η επίδοση των Βραβείων Αριστείας θα πραγματοποιηθεί σε Ειδική Τελετή η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει επίσης την Προκήρυξη των Βραβείων Αριστείας για την Ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 30η Ιουνίου 2017.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ομοτ. Καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης