Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0105
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Financial Engineering
Elective course (track)
Financial Engineering