Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0171
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Management Engineering
Περιγραφή: 

This course provides a set of fundamental concepts for understanding Business Process Management (BPM), business process modelling, process automation and use.

Course topics:

 • Business Process Analysis
 • Business Process Design by using:
  • BPMN
  • XML
  • Web Services
  • E-Forms
 • Best practices and techniques for modeling business processes:
 • Strategies for orchestrating enterprise IT systems and human activity through Business Process Management Systems
 • Familiarization with practical use of BPM in:
  • e-business
  • e-government 2.0
Class schedule: 
Friday 9:00 - 12:00
Assessment methods: 

Students' Evaluation:

 • Final Exam (60%)
 • Assignments (20%)
 • Class Participation (20%)
Recommended Reading:

M. Weske, 2007, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectrures, Springer

Επιλογές Συγγραμμάτων:

1. Βιβλίο [77106790]: Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 2η Έκδοση, Weske Mathias, Μάρω Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

2. Βιβλίο [68373062]: Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Dumas Marlon, La Rosa Marcello, Mendling Jan, Reijers Hajo Λεπτομέρειες

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

A. Lectures 1,2: BPM, Business Processes and Business Process Models

Lecture Notes

Readings:

Exercise:

 • Students should collect "real world" process examples from enterprises (banks, public organizations etc,.).

B. Lectures 3,4,5,6: Business Process Analysis - Business Process Modelling by using BPMN (Introduction)

Lecture Notes

Related Lectures in video (in greek):

 • Lecture: Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδιακασιών. pptx webinar
 • Lecture: Κατανόηση της χρήσης και του ρόλου της των προτύπων BPMN στην απεικόνιση μοντέλων επιχειρησιακών διαδικασιών. Παραδείγματα. pptx webinar

Readings:

Working with students in-the-class (Exercises):

C. Lectures 7 & 8: Business Process Modelling by using BPMN (In detail)

Lecture Notes

Readings:

Additional Material:

D. Lectures 9, 10, 11: Business Process Modelling (Hands-On)

1. LGAF9 Εγγραφή σε…: process model (zip file) -- notification sub-process (zip file) -- Run: eservices.kedel.org

- Write: Οδηγίες Δοκιμαστικής Χρήσης; Reference: LGAF6 Πρόσβαση σε / Ενημέρωση για Θέματα Δημ. Συμβουλίου -- Απαντήσεις σε Ερωτήματα (Οδηγίες Δοκιμαστικής Χρήσης) -- process model (zip file)

2. LGAF2 Συλλογή Ογκωδών Αντικειμένων, Οικοδομικών Υλικών κλπ.: process model (zip file)

- Update: Οδηγίες Δοκιμαστικής Χρήσης

3. LGAF3 Τοποθέτηση Νέου Κάδου Απορριμάτων Οικιακών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης: process model (zip file)

- Update: Οδηγίες Δοκιμαστικής Χρήσης

4. LGAF4 Αλλαγή Θέσης Κάδου Απορριμάτων Οικιακών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης:process model (zip file)

- Update: Οδηγίες Δοκιμαστικής Χρήσης

E. Lectures 12 & 13: Process modeling in depth and sum-up

LGAF1 Συλλογή Ηλεκτρικών Συσκευών και Συσκευών προς Ανακύκλωση: process model (zip file)

- Update: Οδηγίες Δοκιμαστικής Χρήσης

END

Εξεταστέα ύλη: 

Ό,τι αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα και ό,τι έχει συζητηθεί κατά την διάρκεια των Διαλέξεων!