Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0106
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Track course
Management Engineering
Περιγραφή: 

Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στη διαχείριση προμηθειών και προμηθευτών, στην οργάνωση και εκτέλεση διαδικασιών logistics (αποθήκευση, μεταφορές), στον ρόλο των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics, καθώς επίσης και στην περιγραφή και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών για τη διοίκηση κυκλωμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται ανάλυση μελετών περίπτωσης καθώς και οργάνωση ειδικών εργαστηρίων για την εκμάθηση του λογισμικού AutoCAD (στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού αποθηκευτικών χώρων).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές στη διοίκηση κυκλωμάτων εφοδιασμού
 • Λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών εφοδιαστικής διαχείρισης σε τρίτους (3PLs, outsourcing)
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές και τεχνικές για την χωροταξική, λειτουργική, μηχανογραφική και διοικητική οργάνωση αποθηκευτικών χώρων
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν μεθόδους για την οργάνωση και λειτουργία δικτύων μεταφοράς (εθνικές μεταφορές, συνδυασμένες μεταφορές,
 • Κατανούν τη σημασία των αστικων εμπορευματών μεταφορών (οργάνωση, λειτουργία, εκτέλεση μεταφορικού έργου)
 • Κατανοούν και αξιολογούν νέες τεχνολογίες (logistics 4.0) και πληροφοριακά συστήματα (π.χ. WMS) για αλυσίδες εφοδιασμού

 

 

Class schedule: 
Πέμπτη 09:00 - 12:00, Y.K. 1, Κτήριο Μιχάλων 8
Assessment methods: 

- Πρόοδος:20%

- Ομαδική εργασία: 30%

- Τελική γραπτή εξέταση: 50%

Σημείωση: Στις τελικές εξετάσεις θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να πετύχει βαθμό τουλάχιστον ίσο με «5» για να ληφθούν υπόψη οι υπόλοιποι τύποι εξετάσεων. Στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη η εργασία και η ΠΡΟΟΔΟΣ.

 

 

Recommended Reading:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

 • Chopra Sunil - Meindl Peter, “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, 5η Έκδοση /2014, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Taylor, D.A. (2006) “Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Christopher, M. (2007) “Logistics & Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Εκδόσεις Κριτική
 • Παπαβασιλείου, Ν. & Μπάλτας, Γ. (2003) “Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics”, Εκδόσεις Rosili
 • Sussman, J. (2003) “Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών”, Εκδόσεις Σταμούλη
 • Παπαδημητρίου, Ε., Σχινάς, Ο. (2004) «Εισαγωγή στα Logistics» Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, ISBN 960351411X

Σημειώσεις ανά εβδομάδα