Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0136
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
Διδάσκων: 
Μονάδες ΕCTS: 
5
Μάθημα Γενικής Επιλογής
Περιγραφή: 

This course provides:

 • A set of fundamental concepts for understanding Data Networks and the Internet
  • What is the Internet?
  • Internet architecture and layers
  • Internet applications and services
  • New concepts in the evolution of the Internet...
 • Familiarization with the structure and organization of Digital Networks
  • Business and Social Networks
  • Electronic Markets and Online Feedback Mechanisms
Ώρες διδασκαλίας: 
Friday: 9:00-12:00
Ώρες διδασκαλίας: 
Please visit the open e-class Asynchronous Teleteaching Platform
Ώρες διδασκαλίας: 
at https://eclass.aegean.gr/
Μέθοδος εξέτασης: 

Students' Evaluation:

 • Final Exam (60%)
 • Assignments (20%)
 • Class Participation (20%)
* στις επαναληπτικές εξεταστικές, προσμετράται μόνον ο βαθμός της εξέτασης.
Βιβλιογραφία:

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Σημείωση Φεβ.2014: Η σελίδα αυτή θα μεταφερθεί στο περιβάλλον διαχείρισης μαθημάτων e-class. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν αυτό το μάθημα, θα λάβουν σχετικό, αυτόματο, email. pk

A. Lecture 1: Introduction

Lecture Notes

 • Related Material: Prof. I. Sengupta (video)

B. Lectures 2 & 3: What is the Internet?

Lecture Notes

C. Lectures 4-5-6-7: What is the Internet? (2)

Lecture Notes

D. Lectures 8 & 9: Internet Protocols in Detail - TCP/IP

Lecture Notes

E. Lectures 10-11-12-13: Internet Application and Applications over the Internet --E-markets, Social Networks

Lecture Notes

Special Lecture -- Invited Speaker: Dr Stelios Lelis

END

 

Η ύλη του μαθήματος είναι ότι αναφέρει αυτή η σελίδα. Η εξέταση θα είναι γραπτή. Στην εξέταση περιλαμβάνεται και η κατανόηση και παρουσίαση της δομής της βιομηχανίας των Internet Service Providers (ISPs), όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε το θλεμα στο μάθημα.