Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0122
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά θέματα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Έμφαση δίνεται στη στρατηγική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στην ανάλυση και σχεδιασμό της εργασίας, στον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων, στις μεθόδους επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης καθώς και σε θέματα κατάρτισης και διαχείρισης της απόδοσης.

Class schedule: 
15:00 - 18:00
Assessment methods: 

 

  • Γραπτές εξετάσεις: 50%
  • Πρόοδος (υποχρεωτική): 20%
  • Ομαδική Εργασία: 30%

 

Recommended Reading:

 

Α) Βασικά εγχειρίδια του μαθήματος:

·

Σημειώσεις μαθήματος

·

Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. “Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Ένα ανταγωνσιτικό πλεονέκτημα – Τόμος Α», 4η Αμερικάνικη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 960-02-1948-6

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

·

Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. “Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Ένα ανταγωνσιτικό πλεονέκτημα – Τόμος B», 4η Αμερικάνικη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 978-960-02-2082-7

·

R. Wayne Mondy, Joseph J. Martocchio, Βασίλης Κέφης, Γεώργιος Θερίου (επιμέλεια) (2017), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 14η έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ISBN: 978-960-418-689-1

· Γ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Αναστασίου (2013), Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 1η έκδοση,  Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ISBN: 978-960-01-1570-3