Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0108
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Management Engineering
Περιγραφή: 

 

 

Assessment methods: 

 

Recommended Reading:

 

Εξεταστέα ύλη: