Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0177
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
Elective course (general)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Class schedule: 
Τετάρτη 9:00-12:00 (Μικρή Αίθουσα Ισογείου, Μιχάλειο Κτήριο)
Recommended Reading:

 

1) Elementary Linear Algebra, Anton H., Rorres C.,   WILEY (11th edition).

2) Γραμμική Αλγεβρα και Εφαρμογές, Strang Gilbert, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.