Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0169
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Elective course (general)
Περιγραφή: 

 

 

Θα εξετασθεί το πρόβλημα της ενέργειας συνολικά. Έπικρατούσες μέθοδοι παραγωγής (κυρίως καύσεις). Ποιές είναι οι εναλλακτικέςλύσεις. Ανανεώσιμες πηγές. Κατανόηση τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Θα εξετασθούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, προοπτικές, επιπτώσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Θα επικεντρωθούμε σε δύο μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, την αιολική και την ηλιακή, κυρίως μέσω φωτοβολταϊκών. Στα φωτοβολταϊκά θα εξετασθούν οι φυσικές αρχές που διέπουν την λειτουργία τους, πράγμα που απαιτεί την εισαγωγή ορισμένων νέων φυσικών εννοιών. Τέλος θα εξετασθούν σύντομα η πυρηνική ενέργεια, τεχνολογίες αποθήκευσης, ένταξης των ανανεώσιμων στο δίκτυο, και μία σύντομη οικονομική θεώρηση του ζητήματος «ενέργεια»

Εισαγωγικά για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας - Μετάδοση Θερμότητας – Ηλιακή ακτινοβολία - Θέρμανση κτιρίων - Ηλιακοί συλλέκτες - Συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες - Ατομική θεωρία - Φωτοβολταϊκή μετατροπή - Μηχανική ρευστών - Εισαγωγή στην αιολική ενέργεια - Αιολικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού - Πυρηνική ενέργεια - Εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας - Αποθήκευση ενέργειας.

Class schedule: 
3-ώρες διάλεξη, 3-hour lecture, Thursday 9-12 am
Assessment methods: 

Δύο (2) ισοδύναμες απαλλακτικές πρόοδοι.

Θέση: 
Μικρή αίθουσα ισογείου, ΝΑΜΕ, Κουντουριώτου 22
Recommended Reading:
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Α. Πολυζάκης, 1η έκδοση 2017, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68378829
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. Ασημακόπουλος, Γ. Αραμπατζής, Α. Αγγελής-Δημάκης, Α. Καρταλίδης, Γ. Τσιλιγκιρίδης, 1η έκδοση 2015, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963205

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Α. Αργυρίου, Μ. Γιαννούλη,  1η έκδοση 2010, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3704

RENEWABLE ENERGY RESOURCES

J. Twidell and T. Weir, 3η έκδοση 2015,

ISBN-13: 978-0415584388
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ. Ανανιάδου - Τζημοπούλου, Σ. Τσιούρης, 1η έκδοση 2009, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22825981

 

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Οι σημειώσεις έχουν αναρτηθεί στο eclass

Εξεταστέα ύλη: 

Το σύνολο της ύλης που διδάχθηκε στο μάθημα