Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0128
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
7o
ΕCTS: 
5
Track course
Management Engineering
Track course
Financial Engineering
Περιγραφή: 

Η συνεισφορά της επιχειρησιακής έρευνας είναι η μαθηματική τυποποίηση προβλημάτων διοίκησης με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων υποκείμενης σε ρεαλιστικούς περιορισμούς. Το μάθημα αυτό αναλύει  την περιοχή του μαθηματικού προγραμματισμού με σκοπό να παρουσιάσει τεχνικές και μοντέλα που τυποποιούν προβλήματα παραγωγής, διαχείρισης - κατανομής πόρων, βελτιστοποίησης επενδυτικών αποφάσεων, προγραμματισμού εργασιών, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, κτλ.

Οι ειδικότερες θεματικές ενότητες του μαθήματος αναλύονται ως εξής :

Εισαγωγή στο δυναμικό προγραμματισμό, στοιχειώδη προβλήματα διαδρομής- αντικατάστασης εργαλείων, στοχαστικά προβλήματα διαδρομής, στοχαστικά προβλήματα αντικατάστασης και συντήρησης εργαλείων, κατανομή υλικού, γενικό πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής, το πρόβλημα του βέλτιστου φορτίου, το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου, εισαγωγή στον ακέραιο προγραμματισμό, μέθοδος κλάδου και φραγής, μέθοδοι περιορισμού του εφικτού χώρου, εισαγωγή στο μη γραμμικό προγραμματισμό, προβλήματα μη γραμμικού προγραμματισμού χωρίς περιορισμούς και με εξισωτικούς περιορισμούς, συνθήκες Kuhn-Tucker.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στον Δυναμικό Προγραμματισμό
 • Στοιχειώδη προβλήματα βέλτιστης διαδρομής
 • Προβλήματα Βέλτιστης Διαδρομής-Πολυδιάστατες περιπτώσεις-Αντικατάσταση εργαλείων
 • Κατανομή Υλικού, Βέλτιστο Φορτίο
 • Στοχαστικά προβλήματα διαδρομής
 • Στοχαστικά προβλήματα ΔΠ - Κατανομή υλικού
 • Κυκλικά-Ακυκλικά Δικτυωτά
 • Κυκλικά Δικτυωτά, TSP
 • Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό
 • Μέθοδος κλάδου & φραγής – Ασκήσεις Β&Β – Ασκήσεις μοντελοποίησης ΑΠ
 • Εισαγωγή στον Μη-Γραμμικό Προγραμματισμό, Προβλήματα χωρίς περιορισμούς
 • Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός: Προβλήματα με εξισωτικούς περιορισμούς
 • Ασκήσεις Μη-Γραμμικού Προγραμματισμού

 

Class schedule: 
Τετάρτη 15.00-18.00
Assessment methods: 

Εξετάσεις 100%

Θέση: 
Μεγάλη Αίθουσα Β΄ ΝΑΜΕ
Recommended Reading:
Α) Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[Επιλογή 1]        Βιβλίο [11031]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Βασιλείου Παναγιώτης – Χρήστος. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11031, Έκδοση: 1η έκδ./2001, Συγγραφείς: Βασιλείου Παναγιώτης – Χρήστος, ISBN: 960-431-716-4, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε.

 

[Επιλογή 2]        Βιβλίο [68402209]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Πραστάκος Γρηγόρης Π., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68402209, Έκδοση: 2η έκδ./2017, Συγγραφείς: Πραστάκος Γρηγόρης Π., ISBN: 9786185304201, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): UNIBOOKS ΙΚΕ.

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τεύχη 1 & 2, Hillier F.S., Lieberman G.J., Εκδ. Παπαζήση, 1985
 2. Operations Research – Applications and Algorithms, 3rd Edition, Winston W., Duxbury Press, 1994
 3. Dynamic programming : models and applications, E.V. Denardo, Englewood Cliffs, N.J. :Prentice-Hall, c1982,2003

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Εξεταστέα ύλη: 

Εισαγωγή στον Δυναμικό Προγραμματισμό

Στοιχειώδη προβλήματα διαδρομής

Αντικατάσταση εργαλείων - μονοδιάστατη περίπτωση

Στοχαστικά προβλήματα διαδρομής – εκτός από τα προβλήματα στοχαστικής   διάρκειας

Κατανομή υλικού

Γενικό πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής

Το πρόβλημα του βέλτιστου φορτίου

Το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου

Το πρόβλημα του Ακεραίου Προγραμματισμού – μέθοδος κλάδου και φραγής

Μη-Γραμμικός Προγραμματισμό

Προβλήματα χωρίς περιορισμούς

Προβλήματα με εξισωτικούς περιορισμούς