Επιχειρηματικότητα

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Επιχειρηματικότητα
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0157
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
ΕCTS: 
5
Elective course (general)
Περιγραφή: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το εννοιολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας και το περιβάλλον που λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και να τους εισάγει στις βασικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι την χρηματοδότηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Για πληρέστερη γνώση των σχετικών ζητημάτων, ο φοιτητής θα ενημερωθεί επιπλέον για ορισμένες πρακτικές διαστάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που αναφέρονται στις υποδομές σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, στα επιχειρηματικά δίκτυα, στην οργανωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων και στις νέες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Assessment methods: 
  • Μια προαιρετική ατομική ή ομαδική εργασία (max. 3 άτομα) (30% του βαθμού)
  • Τελική γραπτή εξέταση (70% ή 100% του βαθμού).
Recommended Reading:

Α) Βασικά εγχειρίδια του μαθήματος:

  • Deakins David, Freel Mark, Επιμέλεια Πέκκα-Οικονόμου Βικτώρια, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, (2014). Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις ROSILI.
  • Storey David, Greene Francis, Επιμέλεια, Χασσίδ Ιωσήφ, Φαφαλιού Ειρήνη, (2011). Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  • Mariana Mazzucato (2015) «Το Επιχειρηματικό Κράτος, Ανατρέποντας τους μύθους» - Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
  • Υλικό διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παν. Αιγαίου (http://mke.aegean.gr/ )