Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0160
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
5o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 

This course provides a set of fundamental concepts and "hands-on experience" for understanding the potential impact of information technology (IT) on business strategy, structure and growth.

Course Topics:

 

 • Computers in the modern enterprise and Information Systems (IS)
  • The business value chain and the business-IT alignment
  • Information Systems and Key IT Technologies
  • Client-Server and P2P architecrtures
  • Business cases (UPS and others)
 • APIs
  • Towards and API economy
  • How to use and develop APIs
  • Examples
 • Information Systems in practice: Identity Management Systems (IMS)
  • User and Identity Management
  • Single Sign On
  • Federated Identity Systems
  • "Hands-on" experience: STORK 2.0
Class schedule: 
Friday 9:00 - 12:00
Class schedule: 
-
Assessment methods: 

Students' Evaluation:

 • Final Exam (70%)
 • Assignments (20%)
 • Class Participation (20%) - αποδεικνύεται (και) από την επιμέλεια στο google web site που οι φοιτητές-τριες καλούνται να δημιουργήσουν για να αναρτήσουν σημειώσεις και ό,τι άλλη εργασία έκαναν στο πλαίσιο του μαθήματος (βλ. και παρακάτω).

Φύλλο Αξιολόγησης Φοιτητών (google spreadsheet)

Σημείωση (α): Για την αξιολόγηση της "συμμετοχής στην τάξη" (Class Participation, βλ. παραπάνω), οι φοιτητες-τριες καλούνται να δημιουργήσουν google website στο οποίο να ενσωματώσουν τις σημειώσεις από το μάθημα, τη λύση των ασκήσεων (Exercises, βλ. παρακάτω) και ό,τι άλλο θεωρούν ότι αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα και την προσωπική εργασία τους. Το web site που θσ δημιουργήσουν, θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι την Πέμπτη 6.2.2020 (ώρα 21:00), στην παρακάτω διεύθυνση: http://tiny.cc/FME-BAIS_studRform2020 (ηλεκτρονική φόρμα).

Σημείωση (β): Πέραν της πρώτης εξεταστικής, αυτής του Φεβρουαρίου, οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται μόνον με κριτήριο την επίδοση τους στην τελική εξέταση (100%)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με ημερομηνία 05.02.2020

Recommended Reading:

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962586]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33155341]: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση, Hoffer-Valacich-George Λεπτομέρειες

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

A. Lectures 1,2,3: Introduction to Enterprise Information Systems

Lectures Notes

Readings:

B. Lectures 4,5,6,7: Enterprise Key Technologies

Lectures Notes

Readings:

C. Lectures 8-13: Get closer to what the real thing is - Identity Management Systems

Chapter: Identity Management Systems and STORK 2.0

Readings:


Exercises

Exercise E1 (Facebook API):

Exercise E2 (various APIs):

Exercise E3 (APIs in depth):

Exercise E4 (APIs in practice):

Exercise E5 (APIs: more)

Exercise E6 (APIs for advanced)

HTML editors:

HTML basics

 

 (προσοχή) Ύλη για φοιτητές-τριες παρελθουσών ετών

Η ενότητα C αναφέρεται σε Συστήματα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Business Intelligence Systems)

C. Business Intelligence & Enterprise Reporting

Part C1

C1.1. Lecture Notes

C1.2. Lecture Notes in (in greek):

 • Lecture: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ): Τί είναι; ΜΕΡΟΣ Α pptx
 • Lecture: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ): Τί είναι; ΜΕΡΟΣ Β pptx
 • Lecture: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) ΜΕΡΟΣ Α pptx
 • Lecture: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) ΜΕΡΟΣ B pptx

C1.3. Readings:

C1.4. Exercises:

- Reporting Tool

 • (step01) Download BIRT.zip (includes exercise material)
 • (step02) Install BIRT on your PC (open: ReadMe)

- Exercise 1 (Bc1.1.1_Level1)

- Exercise 2 (Bc1.1.1_Level2)

Part C2

C2.1. Lecture Notes

C2.2. Lecture Notes (in greek):

 • Lecture: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting) ΜΕΡΟΣ Α pptx
 • Lecture: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting) ΜΕΡΟΣ Β pptx
C2.3. A special short tutorial on SQL from W3 Schools

C2.4 Exercices:

- Exercise 3 (Bc1.1.2_Level1)

Exercise 4 (Bc1.1.2_Level2)

Exercise 5 (Bc1.1.3_Level1)

Exercise 6 (Bc1.1.3_Level2)

END

Εξεταστέα ύλη: 

  Ό,τι αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα και ό,τι έχει συζητηθεί κατά την διάρκεια των Διαλέξεων!