Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0170
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
ΕCTS: 
5
Elective course (general)
Περιγραφή: 

 

Assessment methods: 

Θέση: 
Υ.Κ. 3
Recommended Reading: