Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0102
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
2o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
4,5
Compulsory
Περιγραφή: 

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και στοιχεία των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλά και των αρχών του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση μετέπειτα να εμβαθύνουν τόσο σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και προγραμματισμό συστημάτων όσο και σε θέματα στρατηγικής, ανάλυσης και μοντελοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.

Οι θεματικές περιοχές οι οποίες θα αναφερθούν και θα αναλυθούν στο μάθημα περιλαμβάνουν τα εξής: Αρχές υπολογιστών και πληροφορικής, Αριθμητικά συστήματα και κώδικες πληροφοριών, Επεξεργασία δεδομένων και αρχείων, συλλογή, αποθήκευση, μεταβολή και ανάκτηση, Δομή και λειτουργία υπολογιστή, λογισμικό, γλώσσες προγραμματισμού. Συστήματα επικοινωνίας και τεχνολογίες δικτύων, Θεωρία συστημάτων, πληροφοριακά συστήματα, Προγραμματισμός σε ANSI C και BASH (Unix shell).

 

Assessment methods: 

Εργαστηριακές Ασκήσεις και Τελική εξέταση

Θέση: 
Το μάθημα γίνεται στο Υπολογιστικό Κέντρο 3 - Μιχάλειο - 1ος Όροφος
Recommended Reading:

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, Behrouz Forouzan, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ


Η επιστήμη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, J. Glenn Brookshear, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ


Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ

Εξεταστέα ύλη: 

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές ενότητες:

Εισαγωγή, Πληροφοριακά Συστήματα, Βασικές Έννοιες

Λογισμικό (Συστήματος, Εφαρμογών)

Υλικό Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών

Αριθμητικά Συστήματα (Δεκαδικό, δυαδικό, μετατροπές)

Υλικό Υπολογιστών (Μνήμη - κύρια, βοηθητική, κεντρική μονάδα επεξεργασίας)

Εισαγωγή στον προγραμματισμό (Γλώσσες, μεταφραστές, μεταγλωττιστές)

Βασικές Δομές Προγραμματισμού (ακολουθία, απόφαση)

Βασική Δομή προγράμματος, μεταβλητές, τύποι δεδομένων, βασικές εντολές.

Λογικές εκφράσεις, λογικές πύλες, πίνακες αληθείας