Φυσική Ι

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Φυσική Ι
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ01031
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
1o
ΕCTS: 
6
Compulsory
Recommended Reading:
  • Halliday και Resnick, Φυσική, Μέρος Ι

Προτεινόμενα Βιβλία

  • R. Serway, "Φυσική για επιστήμονες και Μηχανικούς", τόμος Ι.
  • Hugh D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", τόμος Α