Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0118
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
6o
ΕCTS: 
5
Compulsory
Compulsory
Περιγραφή: 

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές και θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης της "Χρηματοοικονομικής". Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν και βασικές υπολογιστικές τεχνικές με την χρήση του MS Excel.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν,είναι οι ακόλουθες

  • Εισαγωγικά περί Χρηματοοικονομικής, Χρονική αξία χρήματος
  • Αποτίμηση Ομολογιών
  • Αποτίμηση Μετοχών
  • Κίνδυνος, απόδοση και Υποδείγματα Αποτίμησης Αξιογράφων
  • Λήψη Αποφάσεων Επενδυτικών Σχεδίων
  • Μερισματική Πολιτική
  • Κεφαλαιακή Διάρθρωση
  • Στοιχεία Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Παραγώγων
Class schedule: 
Παρασκευή 9.00-12.00 Μεγάλη Αίθουσα Α' (Κτήριο Κοραή)
Recommended Reading:

Βασικό Εγχειρίδιο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Από τη Θεωρία στην Πράξη

Brigham F. Eugene, Ehrhardt C. Michael

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων

Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Θάνος Γ.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Titman S., Martin J, Keown A.

Εξεταστέα ύλη: 

Σημειώσεις διαλέξεων