Μακροοικονομική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Μακροοικονομική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0101
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
2o
ΕCTS: 
4,5
Compulsory
Περιγραφή: 

Η Μακροοικονοική εξετάζει την οικονομία ως σύνολο (εθνικό εισόδημα, κατανάλωση, αποταμίευση, επενδύσεις, επιτόκια, εξαγωγές, εισαγωγές, συναλλαγματικές ισοτιμίες...). Αναλύει κυρίως τους μηχανισμούς προσδιορισμού του εθνικού εισοδήματος, του επιπέδου απασχόλησης (ανεργίας) και του επιπέδου των τιμών (πληθωρισμού), καθώς και την κρατική παρέμβαση στο σύνολο της οικονομίας. (δημοσιονομική και νομισματική πολιτική). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο των προσδοκιών αναφορικά με τη διαμόρφωση κι επιτυχία των μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και στη διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων.

Περίγραμμα Διαλέξεων (Διδακτέα Ύλη)

1. Το αντικείμενο της Μακροοικονομικής - Μέτρηση των τιμών και της ανεργίας

2. Μέτρηση και συνιστώσες του ΑΕΠ

3. Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά

4. Η κλασσική θεωρία περί αυτορυθμιζόμενης οικονομίας

5. Η Κεϋνσιανή κριτική της αυτορυθμιζόμενης οικονομίας

6. Κρατικός προϋπολογισμός και δημοσιονομική πολιτική

7. Χρήμα και τραπεζικό σύστημα

8. Χρήμα, επιτόκια και οικονομία

9. Νομισματική πολιτική

10. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Assessment methods: 

Τελική εξέταση (100% του βαθμού) στο σύνολο της διδακτέας ύλης.

Recommended Reading:

 

1. Arnold R.A. (2007): Εισαγωγή στην Οικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

2. Mankiw G.N. & Taylor M.P. (2018), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Τόμος Β’: Μακροοικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

3. Krugman Π. & R. Wells R. (2009): Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

4. Stiglitz J.E. & Walsh C.E. (2009): Αρχές της Μακροοικονομικής, Παπαζήσης, Αθήνα.

Σημειώσεις ανά εβδομάδα