Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Εξάμηνο: 
10o
Elective course (general)
Περιγραφή: 

 

Στόχος του μαθήματος είναι να προσδιορίσει τη στρατηγική προσέγγιση του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, τονίζοντας τις διαφορές στη φιλοσοφία αλλά και στις πρακτικές και μεθόδους με το Marketing Προϊόντων, καθώς και τους τρόπους και την μεθοδολογία επιτυχημένου σχεδιασμού, υλοποίησης και προώθησης υπηρεσιών.

Ειδικότερα γίνεται εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και στη σημασία του Στρατηγικού Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες. Παρουσιάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης των Υπηρεσιών, οι σημαντικές διαφορές των χαρακτηριστικών τους με αυτά των προϊόντων, καθώς και μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας μιας υπηρεσίας. Κατόπιν αναλύονται οι στρατηγικές προσέγγισης νέων πελατών, η εφαρμογή της Έρευνας Αγοράς στον τομέα των Υπηρεσιών, η αποτελεσματική διοίκηση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, οι μέθοδοι και οι πολιτικές τιμολόγησης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και πως το Digital Marketing εμπλέκεται στη παροχή Υπηρεσιών.

Ώρες/Αίθουσα Επισκέψεων:10-12:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΤΜΟΔ

Ερωτήματα που ανακοινώνονται δε θα απαντούνται σε προσωπικά email.

 

Assessment methods: 

Τύπος εξέτασης

%

Γραπτές εξετάσεις

60

Πρόοδος

(υποχρεωτική για φοιτητές μέχρι 10ου εξαμήνου)

40

Recommended Reading:

 

1. Γούναρης Σ., Καραντινού Κ. (2014), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ. ΕΠΕ

2. Αυλωνίτης Ι.Γ., Γούναρης Σ.,Τσιοτσου Η. Ρ. (2016), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Μάνατζμεντ,          Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD