Μαθηματική Ανάλυση

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Μαθηματική Ανάλυση
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0178
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
Elective course (general)
Class schedule: 
Τρίτη 9:00-12:00 (Μικρή Αίθουσα Ορόφου, Μιχάλειο Κτήριο)
Recommended Reading:

 

1) Kenneth A. Ross, “Elementary Analysis, the Theory of Calculus”, Sprin-

ger, Second edition.

2) William R. Wade, “Introduction to Analysis ”, Pearson, Fourth Edition

 

 

 

Σημειώσεις ανά εβδομάδα