Μηχανική Περιβάλλοντος

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Μηχανική Περιβάλλοντος
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0117
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
4o
ΕCTS: 
4.5
Compulsory
Περιγραφή: 

Βασικός σκοπός του μαθήματος  είναι η κατανόηση βασικών αρχών περιβαλλοντικής μηχανικής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων.

Το μάθημα της «Μηχανικής Περιβάλλοντος» περιλαμβάνει στοιχεία οικολογίας, ατμόσφαιρας, διαχείρισης υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων. Συγκεκριμένα περιγράφονται οι βιογεωχημικοί κύκλοι των στοιχείων στο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι σχέσεις τους με τους οργανισμούς στα οικοσυστήματα, η δομή και η σύσταση της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξετάζονται οι υδατικοί πόροι και οι πηγές τους, ο κύκλος χρήσης του νερού, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού και η νομοθεσία, οι φυσικές και χημικές διεργασίες καθαρισμού του νερού, τα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης, τα φυτοφάρμακα και η διαδικασία επιλογής πηγής και μεθόδου επεξεργασίας του νερού. Στα πλαίσια της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, αναπτύσσονται τα θέματα σχετικά με την προέλευση, ποσότητα και ποιότητά τους, την κινητική βιολογικής αύξησης και την ενεργό ιλύ, τις λίμνες επεξεργασίας και τα βιολογικά φίλτρα, την αναερόβια και τη φυσικοχημική επεξεργασία. Τέλος περιγράφεται ο σχεδιασμός Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και η επιλογή διαχειριστικού συστήματος.

Class schedule: 
3
Assessment methods: 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με μια ενδιάμεση υποχρεωτική πρόοδο και με την τελική εξέταση, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 40 και 60 % της βαθμολογίας.

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου η εξέταση θα αντιστοιχεί στο 100 % της βαθμολογίας και δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ενδιάμεση πρόοδος.

Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασιστεί στα βιβλία: Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Θ. Λέκκας), Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού (Μ. Μανασσάκης) - Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων (Α. Στάμου), Καθαρισμός Νερού (Σ. Τσώνης) - Ρύπανση και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος (Τ. Αλμπάνης), και σε σημειώσεις του μαθήματος Επιστήμη Περιβάλλοντος.

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

§         Χημεία Περιβάλλοντος (Θ. Κουϊμτζής)

§         Η ρύπανση των θαλασσών (Κ. Φυτιάνος)

§         Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος-Τόμος Ι: Ακτινοβολία-Θερμοκήπιο-Κλιματική Αλλαγή (Κ. Βαρώτσος και K.Koudradyev)

§         Hazardous and industrial wastes (B. E. Reed and W. A. Sack)