Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0112
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Management Engineering
Περιγραφή: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των περιβαλλοντικών συστημάτων και των αιτιών που προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Θα εξετασθούν οι εναλλακτικές αειφορικές στρατηγικές που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνίας σε ισορροπία με το περιβάλλον.

Παρουσιάζονται και αναλύονται κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και γίνεται κατανοητό πως η λήψη πολιτικών αποφάσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους.

Class schedule: 
Τετάρτη, 09.00-12.00
Class schedule: 
Ώρες Φροντιστηρίου: Τρίτη, 9.00-10.00
Assessment methods: 

Η εξέταση περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία και υποχρεωτική εκπόνηση εργασίας, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 60% και 40 % της βαθμολογίας, αντίστοιχα.

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου η εξέταση θα αντιστοιχεί στο 100 % της βαθμολογίας.

Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασισθεί στα βιβλία: Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι - Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών (G. Tyler Miller, JR) και Βιώνοντας στο Περιβάλλον II - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων (G. Tyler Miller, JR), Περιβαλλοντικές Επιστήμες (G. Tyler Miller, JR) και σε σημειώσεις (Εισαγωγή στα Περιβαλλοντικά Συστήματα).

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

· Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος (T. Dietrich et al)

· Περιβαλλοντική Μηχανική Ι: Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Θ. Λέκκας)

· Περιβαλλοντικά μοντέλα: Τύχη & μεταφορά ρύπων στον αέρα, νερό και έδαφος (J. L. Schnoor)

· Αειφορία & περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή και εθνική προοπτική (Γ. Ι. Τσάλτας)