Στατιστική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Στατιστική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0110
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
4o
ΕCTS: 
4.5
Compulsory
Περιγραφή: 

Στο μάθημα αρχικά γίνεται μια επανάληψη σε έννοιες από την Θεωρία Πιθανοτήτων. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία της Περιγραφικής Στατιστικής. Παρουσιάζονται οι βασικές στατιστικές έννοιες που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων με αποτελεσματικό τρόπο για έναν πληθυσμό με βάση ένα μέρος του (δείγμα). Λαμβάνεται ένα τυχαίο δείγμα από έναν πληθυσμό και με βάση αυτό γίνονται εκτιμήσεις για κάποιες από τις παραμέτρους του πληθυσμού, εξετάζοντας παράλληλα και την ακρίβεια των εκτιμήσεων αυτών. Επιπλέον παρουσιάζονται διαδικασίες με τις οποίος μπορεί να ελεγχθεί κάποια υπόθεση που γίνεται για τον πληθυσμό. Στα πλαίσια αυτά, το κύριο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην παρουσίαση, κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της Στατιστικής Συμπερασματολογίας και συγκεκριμένα με τις μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων, τα διαστήματα εμπιστοσύνης, την θεωρία ελέγχου υποθέσεων, την έννοια των μη-παραμετρικών ελέγχων και τέλος των βασικών αρχών της απλής γραμμικής παλινδρόμησης.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

 

 • Εισαγωγή-Επανάληψη Θεωρίας πιθανοτήτων, Κατανομές-ροπές κατανομών- Ασκήσεις
 • Δειγματικές Κατανομές, Κατανομές που απορρέουν από την κανονική- Ασκήσεις
 • Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα- Ασκήσεις
 • Περιγραφική Στατιστική
 • Εκτίμηση Παραμέτρων – Αμερόληπτοι Εκτιμητές (αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, επάρκεια, συνέπεια)
 • Αμερόληπτοι Εκτιμητές Ελάχιστης Διασποράς-Ασκήσεις
 • Εκτιμητές μέγιστης Πιθανοφάνειας, Εκτιμητές με την Μέθοδο των Ροπών- Ασκήσεις
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης- Ασκήσεις
 • Έλεγχος Υποθέσεων για την μέση τιμή
 • Ασκήσεις-Έλεγχοι Υποθέσεων για την μέση τιμή
 • Έλεγχος Υποθέσεων για το διωνυμικό ποσοστό, για την διαφορά των μέσω και για την διασπορά- Ασκήσεις
 • Έλεγχος χ2 καλής προσαρμογής, Το test Kolmogorov-Smirnov, Έλεγχος ανεξαρτησίας-Ασκήσεις
 • Συσχέτιση, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση-Ασκήσεις

 

 

Class schedule: 
Τρίτη 12.00-15.00, Μεγάλη Αίθουσα Μιχάλειου
Assessment methods: 

Βαθμός = (Τελική Γραπτή Εξέταση = 80 %) + (Εργασία SPSS = 20%)

 • Ημερομηνία Παράδοσης Εργασίας: 30 Ιουνίου 2020
 • Οι φοιτητές μπορούν να παραδώσουν την εργασία μόνο κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνιου (όχι το Σεπτέμβρη)
 • Ο βαθμός της εργασίας κατοχυρώνεται μόνο για το τρέχον ακαδημακό εξάμηνο (Ιούνιος τρέχοντος α.ε. και Σεπτέμβριος τρέχοντος α.ε.)

Recommended Reading:

Α) Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:


[Επιλογή 1]. Βιβλίο [41963442]: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΖΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963442, Έκδοση: 3η έκδ./2014, Συγγραφείς: Ζιούτας Γεώργιος, ISBN: 978-960-456-421-7, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε


[Επιλογή 2]. Βιβλίο [50655965]: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50655965, Αριθμός Έκδοσης 1η, Έτος Τρέχ. Έκδοσης 2016, Συγγραφείς: Συγγραφείς: Μυλωνάς Νίκος - Παπαδόπουλος Βασίλειος, ISBN 978-960-418-561-0, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ, Αριθμός Σελίδων: 744, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Τύπος: Σύγγραμμα


[Επιλογή 3]. Βιβλίο [59397306]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, 6η Έκδοση, Montgomery Douglas- Runger C. George, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59397306, Έκδοση: 6η/2017, Συγγραφείς: Montgomery Douglas- Runger C. George, ISBN: 978-960-418-708-9, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.


[Επιλογή 4]. Βιβλίο [22745]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Παπαϊωάννου Τάκης, Λουκάς Σωτήρης Β, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22745, Έκδοση: 2η έκδ./2002, Συγγραφείς: Παπαϊωάννου Τάκης, Λουκάς Σωτήρης Β., ISBN: 960-351-409-8, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ

Β)Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 1. Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική, Δαμιανού Χ., Χαραλαμπίδης  Χ., Παπαδάκης Ν., Εκδόσεις Συμμετρία, 2010
 2. Πιθανότητες και Στατιστική, (Schaum's Outline of PROBABILITY AND   STATISTICS), Murray R. Spiegel, Μετάφραση: Σωτήριος Κ. Περσίδης
 3. Στατιστική, Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, Ζήτη
 4. Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων SPSS,   Excel,   S- Plus, Ν. Δ. Σσάντας,  Φρ. Θ. Μωϋσιάδης, Ντ. Μπαγιάτης, Θ. Φατζηπαντελής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1999.
 5. Introductory Statistics, S M. Ross, Second Edition,, Academic Press; 2 edition, 2005
 6. Theoretical statistics, D. R. Cox, D. V. Hinkley, London:Chapman and Hall, New York, 1979.
 7. Statistics: An Introduction using R, M. J. Crawley, Wiley; 1 edition, 2005.
 8. Introduction to probability and statistics: principles and applications for engineering and the computing sciences, J. S. Milton, Jesse C. Arnold, 3rd ed. New York :McGraw-Hill, 1995.
 9. Introduction to statistical theory, Paul G. Hoel, Sidney C. Port, Charles J. Stone, Boston :Houghton-Mifflin, 1971.
 10. An Introduction to Statistics, G. Woodbury, Duxbury Press; 1 edition, 2001)
Εξεταστέα ύλη: 

Εξεταστέα Ύλη

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2019-2020

 • Κατανομές-ροπές κατανομών
 • Δειγματικές Κατανομές
 • Κατανομές που απορρέουν από την κανονική
 • Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς
 • Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
 • Εκτίμηση Παραμέτρων
  • Κριτήρια Επιλογής Εκτιμητή
  • Αμερόληπτοι Εκτιμητές
  • Συνέπεια εκτιμήτή
  • Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
  • Εύρος Διαστήματος Εμπιστοσύνης
  • Διαστήματα Εμπιστοσύνης για την μέση τιμή μ του πληθυσμού, την διασπορά σ2 του πληθυσμού, την διαφορά δύο μέσων μ1 – μ2, την αναλογίας p, για τη για τη μέση διαφορά με δείγματα κατά ζεύγη, τη διαφορά δειγματικών αναλογιών με ανεξάρτητα δείγματα, για το λόγο των διασπορών δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα
 • Έλεγχος Υποθέσεων
  • Κρίσιμη περιοχή
  • Σφάλματα
  • p-τιμή
  • Έλεγχος Υποθέσεων για μέση τιμή μ του πληθυσμού, διωνυμικό p, διαφορά μέσων μ12, διασπορά σ2, ισότητα Διασπορών δυο πληθυσμών
  • Έλεγχος υποθέσεων με χρήση διαστημάτων εμπιστοσύνης
  • Μη παραμετρικοί έλεγχοι
 • Συσχέτιση
 • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
  • Εκτίμηση παραμέτρων της απλής γραμμικής παλινδρόμησης
  • Εκτίμηση της διασποράς των σφαλμάτων παλινδρόμησης
  • Σχέση συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόμησης
  • Σημαντικότητα παλινδρόμησης
  • Ερμηνεία συντελεστών παλινδρόμησης