Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0171
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Management Engineering
Περιγραφή: 

Περιγραφή του μαθήματος: Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση της γλώσσας BPMN, στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, και στη χρήση των Συστημάτων αυτών στα supply chains και στις σύγχρονες αλυσίδες αξίας. Ο τελικός σκοπός είναι ποι φοιτητές-τριες να μπορούν να σχεδιάζουν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των δικών τους μοντέλων επιχειρησιακών διαδικασιών. Η εξοικείωση με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης τους σε περιπτώσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης υπηρεσιών σε «σύνθετες» υπηρεσίες, που για να διεκπεραιωθούν χρειάζονται την ανάπτυξη προτυποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών, πολλές φορές πέραν των συνόρων μιας και μόνης επιχείρησης.

Βασικά Θέματα που θα διδαχθούν:

• Business Process Analysis

• Business Process Design by using BPMN

• BPMN by example

• Familiarization with Process Modelers (software and applications such as Bizagi and others)

• Best practices and techniques for modeling business processes (Process Modeling Framework)

• Strategies for orchestrating enterprise IT systems and human tasks through Business Process Management Systems (Business Process Automation)

• Business Process Management Systems in the context of Supply Chain Management

Δομή του μαθήματος:

• Εισαγωγή – Αντικείμενο, Περιεχόμενο του Μαθήματος, Μεθοδολογίες

• Business Processes, Business Process Management and Business Process Models

• Business Process Analysis - Business Process Modelling by using BPMN

• A composite service case example to practice the skills and knowledge acquired and apply the proposed Process Modeling Framework

• Business Process Automation

• Business Process Management Systems and Supply Chain Management

Class schedule: 
Thursday 18:00 - 21:00
Assessment methods: 

Γλώσσα της εξέτασης/αξιολόγησης: Ελληνικά για τους τοπικούς φοιτητές-τριες και αγγλικά για τους φοιτητές-τριες του προγράμματος ERASMUS.

Μέθοδος αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Συμμετοχή στην τάξη (20%) | Aσκήσεις (30%) | Project (50%)

(*) Κατά τη διάρκεια της τελικής (προφορικής) εξέτασης, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν την εργασία τους στο Project

Σημειώσεις ανά εβδομάδα