Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια
Εξάμηνο: 
4o
Διδάσκων: 
Compulsory
Class schedule: 
Τετάρτη, 09.00 - 12.00 Τμήμα 1 (Υ/Κ3, ΤΔΕ - Μιχάλων 8)
Assessment methods: 

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται στην επίδοση του στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος και τις εργαστηριακές ασκήσεις/εργασίες κατά τη διάρκεα του εξαμήνου.

Recommended Reading: