Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0121
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
6o
ΕCTS: 
5
Compulsory
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο μάθημα αναλύονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τον αγορών, οι συνήθεις πρακτικές των επιχειρήσεων και η παρέμβαση του κράτους στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει 2 ενότητες. Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται βασικά εργαλεία και έννοιες της μικροοικονομικής που αφορούν στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, θεωρία παιγνίων, ολιγοπώλιο). Η 2η ενότητα αφιερώνεται στον πυρήνα της σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης. Αναλύονται η συγκέντρωση και δύναμη αγοράς, καθώς και οι βασικές στρατηγικές των επιχειρήσεων (στρατηγικές αποκλεισμού, οριζόντιες συγχωνεύσεις, κάθετες σχέσεις, διαφοροποίηση προϊόντος).

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:

1. Εισαγωγή: Αντικείμενο, εξέλιξη και σχολές της βιομηχανικής οικονομικής - Επανάληψη: Βασικές μικροοικονομικές έννοιες

2. Τέλειος και μονοπωλιακός ανταγωνισμός

3. Μονοπώλιο: Ρύθμιση και απορρύθμιση

4. Διάκριση τιμών

5. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων

6. Βασικά ολιγοπωλιακά υποδείγματα

7. Η αστάθεια του ολιγοπωλίου: μεταξύ συμπαιγνίας και πολέμου τιμών

8. Διάρθρωση αγοράς

9. Οριζόντιες συγχωνεύσεις

10. Αποκλεισμός από την αγορά

11. Κάθετες σχέσεις

 

Assessment methods: 

Πρόοδος (40% του βαθμού) και τελική εξέταση στο σύνολο της διδακτέας ύλης (60% του βαθμού).

Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου η εξέταση αντιστοιχεί στο 100 % της βαθμολογίας.

 

Recommended Reading:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Cabral L. (2018), Βιομηχανική Οργάνωση, Κριτική, Αθήνα.

2. Pepall L., Richards D. & Norman G. (2017), Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.

3. Waldman D.E. & Jensen E.J. (2006), Βιομηχανική Οργάνωση: Θεωρία και Πρακτική, Έλλην, Αθήνα.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Φαφαλιού Ε. & Πολέμης Μ. (2016), Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

 

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Για σημειώσεις, λυμένες ασκήσεις, κλπ. βλέπε το open eclass.

Past Exams: