Διοίκηση και Γραμματεία

Printer-friendly version

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Συνέλευση Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έχει Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν 15 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π.,  1 εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και 1 εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

 

Πρόεδρος

Για την ακαδημαική περίοδο 2016-2018 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο  κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής.

 

Γραμματεία Τμήματος

Δέσποινα Μονογιούδη, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος - 2271-0-35402

Σοφία Μαρσέλλου, Γραμματεία Φοιτητών - 2271-0-35430, 35411

Ευγενία Φρονιμάκη, Ακαδημαϊκή Γραμματεία - 2271-0-35412

Χριστίνα Χαλιμούρδα, Γραμματεία Προέδρου και οικονομική διαχείριση προγραμμάτων - 2271-0-35403

Βαρδάκης Γιώργος, Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης  και Γραμματεία Π.Μ.Σ/ΜΕΔΜΟΔΕ - 2271-0-35419, 35432

Γραμματεία Π.Μ.Σ/ΟΔΙΜ - 2271-0-35422

Γιάννης Φρεζούλης, Εξωτερικός Συνεργάτης, Τεχνική υποστήριξη των Π.Μ.Σ - 2271-0-35430, 35411

 

Υπηρεσίες Γραμματείας

Αίτηση βεβαίωσης σπουδών

Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραμματείας  οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή της Γραμματείας Φοιτητών https://studentweb.aegean.gr/