Διοίκηση και Γραμματεία

Printer-friendly version

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Συνέλευση Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έχει Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν 15 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π.,  1 εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και 1 εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

 

Πρόεδρος

Για την ακαδημαική περίοδο 2020-2022 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Νικόλαος Αμπαζής, Αν. Καθηγητής και Αναπληρώτρια Προέδρου η κ. Αναστασία Κωνσταντέλου, Αν. Καθηγήτρια.

 

Γραμματεία Τμήματος

Δέσποινα Μονογιούδη, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος - 2271-0-35402

Σοφία Μαρσέλλου, Γραμματεία Φοιτητών - 2271-0-35430, 35411

Γιάννης Φρεζούλης, Γραμματεία Π.Μ.Σ/ΟΔΙΜ- 2271-0-35422

Χριστίνα Χαλιμούρδα, Γραμματεία Προέδρου και οικονομική διαχείριση προγραμμάτων - 2271-0-35403

Βαρδάκης Γιώργος, Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης  και Γραμματεία Π.Μ.Σ/ΜΕΔΜΟΔΕ - 2271-0-35419, 35432

 

Υπηρεσίες Γραμματείας

Αίτηση βεβαίωσης σπουδών

Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραμματείας  οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή της Γραμματείας Φοιτητών https://studentweb.aegean.gr/

Air Jordan 1