Παράρτημα Διπλώματος

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 1o
Μάθημα Διδάσκων
Απειροστικός Λογισμός Ι Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Εισαγωγή στην Οικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Φυσική Ι Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι Γκιάλας Ιωάννης
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια Αμυγδάλου Λεμονιά
Χημεία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Μίνης Ιωάννης
Εξάμηνο: 2o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική Μελέκος Γεώργιος
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Φυσική ΙΙ Γκιάλας Ιωάννης
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατική Αλεξόπουλος Νικόλαος
Στατική Εργαστήριο Αμυγδάλου Λεμονιά
Μακροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Πιθανότητες - Πιθανότητες Εργαστήρια Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Εξάμηνο: 3o
Μάθημα Διδάσκων
Αντοχή Υλικών Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Θερμοδυναμική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Καραγιώργος Ιωάννης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασιλάκης Παναγιώτης
Προγραμματισμός Η/Υ
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 4o
Μάθημα Διδάσκων
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Μπουλάς Κωνσταντίνος
Βάσεις Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Μηχανική Περιβάλλοντος Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Χημική Τεχνολογία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Φαινόμενα Μεταφοράς (Ρευστά-Θερμότητα) Γκιάλας Ιωάννης
Δυναμική - Κινηματική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατιστική Κούτρας Βασίλειος
Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python
Εξάμηνο: 5o
Μάθημα Διδάσκων
Οικονομετρία Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Σταθούκος Ευστάθιος
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Μίνης Ιωάννης
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα Μπουλάς Κωνσταντίνος
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ Καβάσαλης Πέτρος
Διοίκηση Λειτουργιών Ζεϊμπέκης Βασίλης
Εξάμηνο: 6o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Πλατής Αγάπιος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων Λιάγκουρας Γεώργιος
Στρατηγική, Διοίκηση και Σχεδιασμός Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Δεδομένων
Τεχνικά Υλικά Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εξάμηνο: 7o
Μάθημα Διδάσκων
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων Δούνιας Γεώργιος
Προσομοίωση Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Κοστολόγηση Σταθούκος Ευστάθιος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κούτρας Βασίλειος
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Κούτρας Βασίλειος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Μπαλτάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 8o
Μάθημα Διδάσκων
Marketing Κωνσταντέλου Αναστασία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Γλύκας Μιχαήλ
Συστήματα Παραγωγής Μίνης Ιωάννης
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μπαλτάς Ιωάννης
Στοχαστικά Μοντέλα Κούτρας Βασίλειος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι Ζεϊμπέκης Βασίλης
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις Δούνιας Γεώργιος
Αξιοπιστία Συστημάτων Πλατής Αγάπιος
Εξάμηνο: 9o
Μάθημα Διδάσκων
Κατεργασίες Παραγωγής Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό Αμπαζής Νικόλαος
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές Γκιάλας Ιωάννης
Μηχανική Βαθιά Μάθηση
Μαθηματική Ανάλυση Καραγιώργος Ιωάννης
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας Μπουλάς Κωνσταντίνος
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση Λειτουργιών Γλύκας Μιχαήλ
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Έργων Ζεϊμπέκης Βασίλης
Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Γλύκας Μιχαήλ
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Εξάμηνο: 10o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρηματικότητα Κίνιας Ιωάννης
Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων Καραγιώργος Ιωάννης
Υπολογιστικές/Εξελικτικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Μπαλτάς Ιωάννης
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Γλύκας Μιχαήλ
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα Καβάσαλης Πέτρος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ Μίνης Ιωάννης
Συστήματα Ποιότητας

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα και Κατευθύνσεις

ECTS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές

6

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

6

Μηχανική της Διοίκησης

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

6

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μερικό άθροισμα ECTS 30

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

8

Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων

8

Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών

8

Μηχανική της Διοίκησης

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

8

Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων

8

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση)

6

Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική και Φορολογική Πολιτική

8

Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων - Έργων

8

Διοίκηση Αλλαγών - Αναδιοργάνωση - Μεταρρυθμίσεις

8

 

Μερικό άθροισμα ECTS

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15

Ολικό άθροισμα ECTS

75