Παράρτημα Διπλώματος

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 1o
Μάθημα Διδάσκων
Μαθηματική Ανάλυση Ι Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Εισαγωγή στην Οικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Φυσική Ι Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Μίνης Ιωάννης
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια Αμυγδάλου Λεμονιά
Χημεία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Εξάμηνο: 2o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική (δείτε το μάθημα στο eclass.aegean.gr)
Γραμμική Άλγεβρα Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Φυσική ΙΙ Γκιάλας Ιωάννης
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI
Στατική Αλεξόπουλος Νικόλαος
Στατική Εργαστήριο Αμυγδάλου Λεμονιά
Μακροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Πιθανότητες - Πιθανότητες Εργαστήρια Βασιλείου Ευάγγελος
Εξάμηνο: 3o
Μάθημα Διδάσκων
Αντοχή Υλικών Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Θερμοδυναμική Γκιάλας Ιωάννης
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Δημάκης Αριστοφάνης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασιλάκης Παναγιώτης
Προγραμματισμός Η/Υ Αμπαζής Νικόλαος
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια
Εξάμηνο: 4o
Μάθημα Διδάσκων
Διαφορικές Εξισώσεις Δημάκης Αριστοφάνης
Βάσεις Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια
Μηχανική Περιβάλλοντος Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Χημική Τεχνολογία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Φαινόμενα Μεταφοράς (Ρευστά-Θερμότητα) Γκιάλας Ιωάννης
Δυναμική - Κινηματική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατιστική Κούτρας Βασίλειος
Στατιστική Εργαστήριο Ντουμή Μαρία
Τεχνικά Υλικά Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εξάμηνο: 5o
Μάθημα Διδάσκων
Οικονομετρία Βασιλείου Ευάγγελος
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Σταθούκος Ευστάθιος
Διοίκηση Έργων Βασιλάκης Παναγιώτης
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Μίνης Ιωάννης
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα Πλατής Αγάπιος
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ Καβάσαλης Πέτρος
Εξάμηνο: 6o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Πλατής Αγάπιος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων Λιάγκουρας Γεώργιος
Στρατηγική, Διοίκηση και Σχεδιασμός Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Εξάμηνο: 7o
Μάθημα Διδάσκων
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων Δούνιας Γεώργιος
Προσομοίωση Βασιλείου Ευάγγελος
Κοστολόγηση Σταθούκος Ευστάθιος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κούτρας Βασίλειος
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Κούτρας Βασίλειος
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Σύρμος Θωμάς
Εξάμηνο: 8o
Μάθημα Διδάσκων
Marketing Κωνσταντέλου Αναστασία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ζεϊμπέκης Βασίλης
Αξιοπιστία Συστημάτων Πλατής Αγάπιος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μπαλτάς Ιωάννης
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Στοχαστικά Μοντέλα Κούτρας Βασίλειος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μίνης Ιωάννης
Συστήματα Παραγωγής Μίνης Ιωάννης
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις Δούνιας Γεώργιος
Εξάμηνο: 9o
Μάθημα Διδάσκων
Κατεργασίες Παραγωγής Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό Αμπαζής Νικόλαος
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές Γκιάλας Ιωάννης
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Καβάσαλης Πέτρος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Μπαλτάς Ιωάννης
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες Βασιλείου Ευάγγελος Σ.
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Λειτουργιών Ζεϊμπέκης Βασίλης
Εξάμηνο: 10o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρηματικότητα
Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες Καβάσαλης Πέτρος
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα Καβάσαλης Πέτρος
Συστήματα Ποιότητας

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα και Κατευθύνσεις

ECTS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές

6

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

6

Μηχανική της Διοίκησης

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

6

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μερικό άθροισμα ECTS 30

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

8

Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων

8

Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών

8

Μηχανική της Διοίκησης

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

8

Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων

8

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση)

6

Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική και Φορολογική Πολιτική

8

Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων - Έργων

8

Διοίκηση Αλλαγών - Αναδιοργάνωση - Μεταρρυθμίσεις

8

 

Μερικό άθροισμα ECTS

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15

Ολικό άθροισμα ECTS

75