Διπλωματική Εργασία

Printer-friendly version

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα αποδεκτό από την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τον Επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο ΤΜΟΔ. Η Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική, εκπονείται στα 2 τελευταία εξάμηνα σπουδών, και μετράει 15% στον τελικό βαθμό του Διπλώματος.

Νέος Κανονισμός Διπλωματικών Εργασίών (Δεκέμβριος 2015)

Αίτηση Διπλωματικής Εργασίας

Προτεινόμενη Δομή Διπλωματικής ΤΜΟΔ

Δείτε τις ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες και τις εργασίες σε εξέλιξη

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ20.83 KB