Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Κυριακάκη Άννα Ανάπτυξη, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού