Επικοινωνία

Printer-friendly version

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Κουντουριώτου 41, Χίος 82100

Γραμματεία: Ευγενία Φρονιμάκη

Τηλ. 2271035422

Φαξ: 2271035429

E-mail: odim_gram@chios.aegean.gr