Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας

Printer-friendly version

Αντικείμενο του ΜEΔΜΟΔΕ είναι η εκπαίδευση φοιτητών/τριών στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετική με εξειδικευμένα θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Το ΠΜΣ στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

Το ΠΜΣ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2171/13-07-2016, τ. Β΄) και απευθύνεται σε όσους/ες: (α) θέλουν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά την ενασχόλησή τους με την έρευνα πριν μπουν σε διδακτορικό κύκλο σπουδών, (β) προτιμούν την ενασχόληση με την έρευνα από τη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων/ εργασιών και (γ) σε αποφοίτους που μπορεί να έχουν ήδη παράξει κάποια πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα στη διπλωματική τους εργασία, που με κάποια περαιτέρω προσπάθεια μπορεί να έχει προοπτικές να γίνει καλύτερη και να είναι δημοσιεύσιμη.

Μεταξύ άλλων, στα κίνητρα που δίνονται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα εστίασης στην παραγωγή δημοσιεύσιμης έρευνας, παρά στην παρακολούθηση μαθημάτων. Ένα θετικό στοιχείο για να συνεχίσει κανείς σε μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω έρευνας είναι να έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικής ποιότητας διπλωματική εργασία που οδήγησε ή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει προσεχώς σε διεθνή δημοσίευση, ενώ έχει και προοπτικές περαιτέρω έρευνας. Στο ΠΜΣ ο/η φοιτητής/τρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη την διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το ΠΜΣ αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 90 και απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων επιλογής, η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και η υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο. Τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθεί ο/η κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα αποφασίζονται από την τριμελή επιτροπή επίβλεψής του/της. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν την υποστήριξη των απαιτήσεων της μεταπτυχιακής έρευνας και περιλαμβάνουν την υποβολή γραπτής έκθεσης και προφορικής υποστήριξης ενώπιον της επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (διεύθυνση: Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82 132, Χίος), τηλ. 2271035432, fax: 2271035429, e-mail: medmode_gram@chios.aegean.gr.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ-ΜΕΔΜΟΔΕ Ακαδ. Έτους 2017-2018266.63 KB
ΜΕΔΜΟΔΕ_ΦΕΚ ίδρυσης174.69 KB
ΜΕΔΜΟΔΕ Κανονισμός Σπουδών 2016-171 MB
Περιγράμματα Μαθημάτων917.64 KB