Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του ΤΜΟΔ