ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021