Διευκόλυνση πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών που βρίσκονται ήδη στην έδρα των Τμημάτων