Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Φοιτητικού Συλλόγου 02/06/17