1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Printer-friendly version

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Η 15η Σύνοδος Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας με την συμμετοχή της Πρυτανικής Αρχής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Προέδρου του ΤΕΕ και εκπροσώπων της Δ.Ε. και της Επιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ και εκπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ συγκλήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου  στις 4 και 5.6.2010.

Ομοφώνως εκφράζει την ανησυχία της, διότι παρά την ειλημμένη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απόφαση για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και την έγκριση της από το ΣΑΠΕ προ ενός έτους, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν προχωρά στην θέσπισή της.

 

Η Σύνοδος υπογραμμίζει, ότι δεν συντρέχουν λόγοι προβληματισμού για την ποιότητα εκπαίδευσης και λειτουργίας της προτεινόμενης Πολυτεχνικής Σχολής, παρά την χωρική διασπορά, των τριών Τμημάτων της δεδομένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι: κατατομή σπουδών Μηχανικών, προγράμματα σπουδών, υπεροχή των μηχανικών στο σύνολο μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος και επαρκείς εκπαιδευτικές υποδομές. Επιπλέον η χρήση νέας τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών επιτρέπει, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, τη θεσμική αναβάθμιση στο επίπεδο της λειτουργίας Πολυτεχνικής Σχολής.

 

H εθνική και αναπτυξιακή σημασία της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπαγορεύει  την ανάγκη της θέσπισης της, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

 

                                                                                     Πλωμάρι 5 Ιουνίου 2010

 

nike dunk low white gray blue color chart Light Smoke Grey