2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Printer-friendly version

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΩΝ    ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Η 15η Σύνοδος Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας με την συμμετοχή της Πρυτανικής Αρχής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Προέδρου του ΤΕΕ και εκπροσώπων της Δ.Ε. και της Επιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ και εκπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ συγκλήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου  στις 4 και 5.6.2010. Ομοφώνως προτείνει προς τη Διοίκηση του ΤΕΕ να συζητήσει στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΤΕΕ:

  • την έγκριση της ένταξης των Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανολογικής Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στην ΕΕE των ΜΜ του ΤΕΕ με δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικές επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει των προσόντων της(σύμφωνα με την πρόταση της ΜΕ Παιδείας του ΤΕΕ)
  • την εισήγηση στο ΤΕΕ να εγκρίνει τη θέσπιση νέας ειδικότητας Μηχανικών .Οικονομίας (σύμφωνα με πρόταση του ΜΕ Παιδείας του ΤΕΕ)στην οποία να μπορούν να εντάσσονται οι διπλωματούχοι του ομόλογου Τμήματος της Χίου του Παν. Αιγαίου. Η Σύνοδος θεωρεί ότι αυτή η ειδικότητα προσθέτει αξία και στο ρόλο των μηχανικών και του ΤΕΕ.

 

Διαβεβαιώνει ότι πληρούνται όλοι οι όροι που θέτει προς τούτο η Σύνοδος:

·        προφίλ Μηχανικών

·        πρόγραμμα σπουδών

·        υπεροχή μηχανικών στο σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος

·        επαρκείς εκπαιδευτικές υποδομές

                                                                                              

                                                                          Πλωμάρι 5 Ιουνίου 2010

2020 Dior x Air Jordan 1 Low For Sale CN8608-002