Χειμερινή Πρακτική Άσκηση ΤΜΟΔ

Printer-friendly version
ΣυνημμένοΜέγεθος
entupo_aiteses_summetokhes_sto_p.p.a._tmod.pdf129.4 KB

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι φοιτήτριες/φοιτητές του ΤΜΟΔ, που είναι επί πτυχίω, δεν οφείλουν περισσότερα των δύο (2) μαθημάτων για την λήψη του Διπλώματος και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, παρακαλούνται να αποστείλουν ( σε μορφή pdf ), την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: TMOD_Prakt_Askisi@chios.aegean.gr, μέχρι την Παρασκευή 25.10.2013. Το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους θα είναι το εξής: 18.11.2013 – 31.12.2013

Λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, στην προαναφερόμενη αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το πεδίο «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ» με όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Τέλος σημειώνεται, ότι υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης έξη (6) θέσεων και δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση αποστολής της προαναφερόμενης Αίτησης.