ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΟΔ_26.05.2023

Printer-friendly version

 

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=32044#p32044


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου

σας προσκαλεί

στις Τελετές Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής

Διπλωμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

της Πολυτεχνικής Σχολής

την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 & ώρα 09:30

στο αμφιθέατρο "Γιάννης Καράλης" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

 

Η Πρυτάνισσα

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη