Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους/ες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για παροχή διδακτ. έργου στο ακ. έτ. 2018-19 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας σε Νέους Επιστ. Κατ. Διδ. 2018-19» στο Π.Α

Printer-friendly version
ΣυνημμένοΜέγεθος
7do8469v7l-lh8.pdf1.75 MB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

adidas Mutator