Νέα παράταση αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι. έως 25.01.2021 στις 6.00 π.μ.

Printer-friendly version

 

Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15.01.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.» προβλέπεται εκ νέου παράταση αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα Α.Ε.Ι. και εκ νέου παράταση αναστολής διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στις 6.00 π.μ., (ΦΕΚ 89/Β/16.01.2021).