ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Printer-friendly version

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

https://www.iky.gr/el/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=109&key=tYH5FRWc&subid=42016-2wt7CsfmoDpoco&tmpl=component&Itemid=634