Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 11/10/17 Φοιτητικού Συλλόγου