ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Π.

Printer-friendly version
Αριθμός πρωτοκόλλου: 
2510/09.04.2009
Μυτιλήνη
ΣυνημμένοΜέγεθος
FEK 212_20.03.09.pdf118.05 KB

Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πληρ.: κ. Χ. Χαλιμούρδα, τηλ.: 2271035403, fax: 2271035499, e-mail: ch.chalimourda@fme.aegean.gr)

Μία θέση ΕΤΕΠ, κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, για τη Διαχείριση, την Τεχνική Υποστήριξη, τη Συντήρηση Δικτύων Υπολογιστών και Υπηρεσιών, για την παροχή εξειδικευμένων Τεχνικών Υπηρεσιών του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 212/20.03.09 τ. Γ΄.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Τμήματος.

 

Ο Πρύτανης

 

Ανδρέας Ι. Τρούμπης

Nike WMNS Air Force 1 Shadow White/Hydrogen Blue-Purple