Ανακοίνωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του ΤΜΟΔ