Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Διδάκτορες.

Printer-friendly version

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

http://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/2492/Epanaliptiki_Prosklisi_Akadimaikis_Didaktikis_Empeirias-signed.pdf

 

nike