Καραγιώργος Γιάννης

Printer-friendly version
Όνομα: 
Γιάννης
Επώνυμο: 
Καραγιώργος
Adjunct Faculty Member
Γνωστικό αντικείμενο: 
Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές
Βιογραφικό σημείωμα: 
Μαθήματα που Διδάσκει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών: 
Γραφείο: 
Β5, Γ ́ όροφος
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτη 45
Τηλέφωνο: 
22710-35453
Ώρες επικοινωνίας: 
Δευτέρα 19:00-21:00, Τρίτη 13:00-14:00
Email: 
ykarag [at] aegean [dot] gr